Kaczyński otoczony policją i barierkami

Inaczej niż zwykle przebiegała ostatnia kontrmanifestacja na Krakowskim Przedmieściu. Pojawiło się zdecydowanie więcej przeciwników PiS, niż dotychczas, i dużo więcej miało w rękach białe róże. Na pięć minut przed przemarszem ludu smoleńskiego Paweł Kasprzak poprosił wszystkich o opuszczenie placu. To był szok!

Read more

Mała książeczka o wielkich sprawach – lektura obowiązkowa

 
Bez wielkiej promocji, medialnego szumu, tygodnik Polityka dołączył kilka tygodni temu do wydania książkę profesora Timothy Snydera „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku”. Wystarczy przeczytać tytuł, by zrozumieć, że Snyder daje nam do ręki katechizm prawd i działań, jakie obrońca demokracji wykonywać musi już dzisiaj

Read more

Czas na Blok Sił Demokratycznych. Do działania wzywa Andrzej Saramonowicz

 
Za zgodą znanego reżysera Andrzeja Saramonowicza zamieszczamy ten mocny i jednoznaczny apel, jaki opublikował dziś na swoim FB. Jak nam powiedział, nie reprezentuje żadnej organizacji i z żadną nie jest związany. Z ludźmi wiążą go tylko konkretne idee, występuje w roli trybuna, którą to rolę, jak dodał z pewną ironią, przyznał sam sobie

Read more