O fundacji

Obywatele RP działają od roku jako ruch obywateli działający w obronie podstawowych praw demokratycznego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.
W kwietniu 2017 r. powołaliśmy Fundację Wolni Obywatele RP, której celem jest wspieranie, zapewnienie finansowania i zaplecza organizacyjnego ruchu Obywatele RP.

Celami fundacji są:

  1. obrona i promowanie praw obywatelskich w Polsce;
  2. ochrona i promocja demokracji w Polsce;
  3. rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce;
  4. ochrona wartości konstytucyjnych w Polsce;
  5. działania na rzecz poprawy jakości prawa.

Dane Fundacji:

Fundacja Wolni Obywatele RP
ul. Dembińskiego 4B, 01-644 Warszawa
KRS: 0000679752
REGON: 367344494
NIP: 5252712524
Nr konta: 08 1140 2004 0000 3302 7688 1043