O nas i o naszych celach

Jesteśmy grupą obywateli, których łączy niezgoda na łamanie podstawowych konstytucyjnych zasad demokracji przez osoby sprawujące najwyższe urzędu w państwie.

Uważamy, że da się dzisiaj sformułować takie cele obywatelskiego protestu, które mogą być zaakceptowane przez wszystkich zaniepokojonych łamaniem prawa i troszczących się o podstawowy demokratyczny ład Rzeczypospolitej. Te cele wyznacza po prostu Konstytucja RP, a zwłaszcza te jej postanowienia, które tworzą podstawy demokracji w Polsce. Te postanowienia muszą zostać natychmiast wykonane, a winni łamania najwyższego prawa Rzeczypospolitej powinni niezwłocznie ponieść konsekwencje. Tego stanowczo żądamy i to w związku z tym podejmujemy nasz protest.

Uważamy, że obecnie rządząca w Polsce większość parlamentarna ma legalny mandat wyborczy i nie kwestionujemy go. O ile tylko Prezydent RP stanie na straży Konstytucji zgodnie z jej brzmieniem, o ile nad prawem stanowionym czuwać będzie niezależny od władz wykonawczych i ustawodawczych Trybunał Konstytucyjny, o ile zachowany zostanie trójpodział władzy i wolność niezależnych od niej mediów — żaden program zwycięskiej partii politycznej nie zagrozi podstawom demokracji w Polsce i swobodom jej obywateli.

Decydujemy się na wypowiedzenie lojalności polskim władzom w przekonaniu, że prawo do odmowy posłuszeństwa państwu jest jednym z fundamentów demokracji. Działamy w przekonaniu, że obecne władze Polski dawno przekroczyły dopuszczalne granice tolerancji i że bierność wobec ich bezprawnych praktyk byłaby karygodna.

Obywatelskie nieposłuszeństwo jest dla nas cenne  podwójnie. Po pierwsze stwarza nacisk na władzę skuteczniej niż najliczniejsze nawet demonstracje. Po drugie widzimy ogromną wartość akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa – demonstracyjnie indywidualnych i wymagających osobistej odpowiedzialności od każdego, kto w nich uczestniczy. Zwłaszcza w sytuacji społecznego, nie tylko politycznego kryzysu podstawowych demokratycznych wartości. W głębokim kryzysie jest dzisiaj bowiem świadomość obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne; świadomość państwa, któremu legitymację dajemy lub nie i które jest, jak mówi Konstytucja, naszym wspólnym dobrem; wreszcie świadomość odpowiedzialności za własne czyny i słowa.

My sami deklarujemy, że za własne czyny i za własne słowa gotowi jesteśmy ponieść odpowiedzialność karną.

Deklarację podpisali
8,537 Czes D. Warszawa
8,536 Bogdan Malinowski Lomza
8,535 KRYSTYNA MIRCZYŃSKA OLSZTYN
8,534 Dominik Wroniszewski Koszalin
8,533 Magdalena Jarus Warszawa
8,532 Katarzyna Łuczak Węgrów
8,531 Barbara Adam Warszawa
8,530 Sylwia Worsztynowicz Warszawa
8,529 Solweiga Wallach Warszawa
8,528 Elzbieta Hamerslag Rotterdam
8,527 Marcin Wolski Wałbrzych
8,526 Urszula Tkaczyk Warszawa
8,525 Aldona Szopf Irlandia
8,524 Sylwia Mykietyszyn Toruń
8,523 Maciej Tichy Warszawa
8,522 Maria Słupska Oława
8,521 Dorota Balcarczyk Szlachta
8,520 Waldemar Nowak Kielce
8,519 Małgorzata Stawczyk-Paul Zaniemyśl
8,518 Jozef Keblowski Poznan
8,517 Michał Cichowicz Kluczbork
8,516 Zbys ko Stawczyk Poznań
8,515 Aneta Zielony Opole
8,514 Jan Soboń Poznań
8,513 Lidia Klepaczko Gdansk
8,512 Anna Koska Opole
8,511 Tomasz Chowaniec Wrocław
8,510 Elżbieta Niewitecka Szczecon
8,509 Agnieszka Kotnis Kraków
8,508 Izabela Polanski Tarnow
8,507 Tomasz Polanski Jelenia Gora
8,506 Irena Barcis Freising
8,505 Małgorzata Wódczak Toruń
8,504 Łukasz Sobień Warszawa
8,503 Krystyna Guzek Poznań
8,502 Marek Korczak Herne
8,501 Jarosław Jaworski Poznań
8,500 Zofia Michalska Poznań
8,499 Maciej Leszczyński Opole
8,498 Ewelina Michalska Poznań
8,497 Elzbieta Wawrzyniak Poznan
8,496 Dorota Soboń Poznań
8,495 Beata Soboń Poznań
8,494 Anna Pochmara-Ryzko Warszawa Wesola
8,493 Maria Harajda-Jaworska Poznań
8,492 Weronika Priesmeyer-Tkocz Wroclaw
8,491 Małgorzata Krasucka Warszawa
8,490 Artur Piotrkowski Ostróda
8,489 Waldemar Weihs
8,488 Alina Prochotta Poborszow