Deklaracja nieposłuszeństwa

Dołącz

Wypowiadam posłuszeństwo władzy łamiącej demokratyczne zasady Konstytucji RP

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wypowiadam posłuszeństwo państwu, które w osobach swych najwyższych przedstawicieli depcze obywatelskie swobody. Mając świadomość odpowiedzialności karnej wynikającej z Artykułu 135. § 2. kodeksu karnego, który niniejszym naruszam, oświadczam, co następuje:

Andrzej Duda, choć urząd Prezydenta RP objął w wyniku zgodnych z prawem wyborów, przestał być moim prezydentem w dniu, w którym po raz pierwszy jawnie i arogancko złamał najwyższe prawo Rzeczypospolitej. Prawo, którego uroczyście przysięgał strzec. Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego, obejmującego urząd ministra w Rządzie RP — akt przerywający proces sądowy i jawnie naruszający niezawisłość władzy sądowniczej w Polsce — było pierwszym pogwałceniem Konstytucji RP. Po nim nastąpiły dalsze, wymierzone zwłaszcza w Trybunał Konstytucyjny, stojący dotąd na straży demokratycznego ładu kraju i wolności jego obywateli. Wszystkie te czyny stanowią skrajne i jednoznaczne naruszenie prawa oraz zasad demokracji, a przy tym stoją w jaskrawej sprzeczności z kłamliwymi, jak dziś widać, przedwyborczymi deklaracjami Andrzeja Dudy.

Oświadczam zatem publicznie, że Andrzej Duda jest kłamcą i krzywoprzysięzcą, niegodnym sprawowania żadnej godności w Rzeczypospolitej. Mam pełną świadomość, że naruszam Art. 135. § 2. kodeksu karnego, narażając się na karę do 3 lat pozbawienia wolności. Deklaruję gotowość poniesienia tych konsekwencji. Intencją przepisu prawa, który dziś świadomie decyduję się złamać, jest ochrona godności najwyższego urzędu w państwie. Działam w przekonaniu, że tę godność poniżają czyny Andrzeja Dudy i oburza mnie to.

Chcę się odróżnić od tych, którzy niedawno wylewali oszczercze obelgi na głowę Bronisława Komorowskiego. Znieważali nie tylko jego samego, ale również godność państwa. Rujnowali obywatelskie poczucie przyzwoitości, odpowiedzialności za słowo i tchórzliwie unikali konsekwencji. Ja ich nie unikam.

Moje oświadczenie jest wyrazem obywatelskiego protestu, nie tylko moralnego sprzeciwu. Będę ten protest ponawiać publicznie w różnych dostępnych mi formach dopóki Andrzej Duda nie wykona postanowień Konstytucji, przyjmując ślubowanie legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, lub sam nie zostanie skierowany pod osąd Trybunału Stanu. A także dopóki Mariusz Kamiński będzie pełnił państwowe urzędy, pozostając poza jurysdykcją sądów.

Zmusić władzę do przestrzegania wartości demokratycznych jest dzisiaj łatwiej niż kilka dekad temu, kiedy przecież zdołaliśmy złamać wszechwładzę komunistycznej dyktatury. Łatwiej byłoby tę władzę zmieść – skoro nie stoją za nią tym razem żadne obce czołgi – nie do tego jednak dążę tym protestem. Ta władza legalnie uzyskała demokratyczny mandat, którego dziś nadużywa. Protestuję wyłącznie przeciw tym nadużyciom. Chcę demokracji, ktokolwiek miałby w niej władzę. Nie chcę, żeby o demokrację musiały walczyć kolejne pokolenia Polaków.

 

Przepraszamy — strona w rekonstrukcji po zniszczeniu bazy danych sygnatariuszy. Lista podpisów zostanie odtworzona i uruchomiona wkrótce.

Deklarację podpisali
8,537 Czes D. Warszawa
8,536 Bogdan Malinowski Lomza
8,535 KRYSTYNA MIRCZYŃSKA OLSZTYN
8,534 Dominik Wroniszewski Koszalin
8,533 Magdalena Jarus Warszawa
8,532 Katarzyna Łuczak Węgrów
8,531 Barbara Adam Warszawa
8,530 Sylwia Worsztynowicz Warszawa
8,529 Solweiga Wallach Warszawa
8,528 Elzbieta Hamerslag Rotterdam
8,527 Marcin Wolski Wałbrzych
8,526 Urszula Tkaczyk Warszawa
8,525 Aldona Szopf Irlandia
8,524 Sylwia Mykietyszyn Toruń
8,523 Maciej Tichy Warszawa
8,522 Maria Słupska Oława
8,521 Dorota Balcarczyk Szlachta
8,520 Waldemar Nowak Kielce
8,519 Małgorzata Stawczyk-Paul Zaniemyśl
8,518 Jozef Keblowski Poznan
8,517 Michał Cichowicz Kluczbork
8,516 Zbys ko Stawczyk Poznań
8,515 Aneta Zielony Opole
8,514 Jan Soboń Poznań
8,513 Lidia Klepaczko Gdansk
8,512 Anna Koska Opole
8,511 Tomasz Chowaniec Wrocław
8,510 Elżbieta Niewitecka Szczecon
8,509 Agnieszka Kotnis Kraków
8,508 Izabela Polanski Tarnow
8,507 Tomasz Polanski Jelenia Gora
8,506 Irena Barcis Freising
8,505 Małgorzata Wódczak Toruń
8,504 Łukasz Sobień Warszawa
8,503 Krystyna Guzek Poznań
8,502 Marek Korczak Herne
8,501 Jarosław Jaworski Poznań
8,500 Zofia Michalska Poznań
8,499 Maciej Leszczyński Opole
8,498 Ewelina Michalska Poznań
8,497 Elzbieta Wawrzyniak Poznan
8,496 Dorota Soboń Poznań
8,495 Beata Soboń Poznań
8,494 Anna Pochmara-Ryzko Warszawa Wesola
8,493 Maria Harajda-Jaworska Poznań
8,492 Weronika Priesmeyer-Tkocz Wroclaw
8,491 Małgorzata Krasucka Warszawa
8,490 Artur Piotrkowski Ostróda
8,489 Waldemar Weihs
8,488 Alina Prochotta Poborszow

Dołącz