O, jakże piękna jesteś PREAMBUŁO nasza…

Wzięłam po przerwie do ręki KONSTYTUCJĘ RP – rzeczywiście bardziej krzepiąca od chleba i równie potrzebna co powietrze. Każde słowo, każde zdanie PREAMBUŁY mądre, piękne, wyważone, dobre. Smakuje na języku jak miód. I to na samym początku: „[…] my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł […]”

Read more